gn_hamburger

Beleid Acceptabel gebruik

Het Giganews Beleid voor acceptabel gebruik beschrijft het acceptabele gebruik van uw Giganews-account, wat als misbruik van de service wordt opgevat en de procedures die worden gevolgd tijdens het onderzoeken van vermeend misbruik.

Hoewel wij onze klanten zo voorkomend mogelijk willen behandelen, zal Giganews snel en gedecideerd optreden wanneer er onmiskenbaar sprake is van servicemisbruik. Daarbij kunnen accounts tijdelijk worden ingetrokken of worden opgezegd.

Door u aan te melden voor uw Giganews-account en deze te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met dit beleid en wijzigingen aan het beleid bij te houden omdat dit aan verandering onderhevig kan zijn. Dit Beleid Acceptabel gebruik moet worden beschouwd als onderdeel van de servicevoorwaarden voor uw Giganews-account.

Beleid Redelijk gebruik

Giganews wil dat alle klanten de service op bevredigende wijze kunnen gebruiken. Daarom behoudt Giganews zich het recht voor om onredelijk gebruik van onbeperkte accounts te beperken opdat alle klanten de service zo goed mogelijk kunnen benutten. Een onbeperkte account bij Giganews komt niet overeen met een permanente verbinding. Als een klant niet in staat lijkt om de service op redelijke wijze te gebruiken, kan Giganews zonder voorafgaande kennisgeving de service voor deze klant annuleren of tijdelijk intrekken of kan Giganews weigeren het abonnement te verlengen. Giganews kan naar eigen goeddunken bepalen wat onredelijk gebruik is.

Giganews-accounts zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Elk niet-persoonlijk gebruik en elk gebruik dat niet te onderscheiden is van niet-persoonlijk gebruik, is verboden. De volgende gebruikswijzen zijn bijvoorbeeld verboden:

 • Een aanmeldingsnaam delen met meerdere gebruikers
 • Gelijktijdige aanmeldingen vanaf meerdere IP-adressen
 • Verbinding maken via een proxy van enigerlei soort
 • DNEWS, NetCache of een ander cachingsysteem voor meervoudige toegang gebruiken

Netiquette en misbruik

Elke nieuwsgroep kan worden beschouwd als een afzonderlijke "community" waarin de regelmatige bezoekers van de nieuwsgroep normen hebben voor gepast en ongepast gedrag. Deze normen kunnen variëren tussen de verschillende groepen. In veel groepen zijn een handvest en een rubriek met veelgestelde vragen opgesteld waarin de heersende opvattingen van de gebruikers van de nieuwsgroep tot uiting komen. U dient altijd de berichten in een nieuwsgroep te lezen om te bepalen wat als gepast wordt beschouwd voordat u een bericht in de nieuwsgroep post.

Bij Giganews willen we dat elke klant de best mogelijk ervaring heeft met nieuwsgroepen. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van anderen. De nieuwsgroepen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden. Wanneer u communiceert met mensen in nieuwsgroepen, moet u niet vergeten dat veel mensen uw berichten kunnen lezen. Houd rekening met de meningen en gevoelens van andere nieuwsgroepgebruikers en behandel deze met evenveel aandacht en respect als u zelf zou willen ontvangen.

Berichten

Wanneer Giganews klachten ontvangt over ongepaste of laakbare berichten op onze servers, nemen wij de volgende richtlijnen in beschouwing bij het onderzoeken van deze berichten. Ongepaste of laakbare berichten kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente annulering van het recht om berichten te posten of tot de opzegging van de account.

Copyright

Vrijwel elk land beschikt over copyrightwetten. Giganews kan niet controleren welke informatie door ons systeem vloeit en welke gegevens erop worden opgeslagen. Wanneer u een Giganews-klant wordt, verklaart u dat u geen door auteursrechten beschermde werken zult overbrengen via of opslaan op ons systeem zonder toestemming van de houder van de auteursrechten.

Spam

Hoewel er geen eenduidige, exacte definitie van spam bestaat en er verschillende meningen bestaan over wat spam is, nemen wij de volgende richtlijnen in beschouwing wanneer wij klachten ontvangen:

 • Herhalende berichten
  Als u hetzelfde bericht herhaaldelijk in een of meer nieuwsgroepen post, wordt dit als spam beschouwd ongeacht de inhoud.
 • Commerciële berichten
  Commerciële berichten worden in vrijwel elke nieuwsgroep afgekeurd. In de meeste groepen zijn bijdragen van bedrijven of commerciële websites ongewenst.
 • Reclameberichten
  Reclame maken voor een bedrijf, website of organisatie wordt in vrijwel elke nieuwsgroep beschouwd als spam. Dit kan ook gelden voor uitnodigingen om een 'persoonlijke' website, website voor 'openbare services' of een charitatieve website te bezoeken.
 • 'Te koop'-groepen
  De meeste groepen met 'te koop' in de naam zijn bestemd voor personen die informatie willen uitwisselen over de artikelen die zij willen verkopen of kopen. Dit zijn doorgaans 'lokale' groepen die betrekking hebben op een specifiek geografisch gebied. In het merendeel van deze groepen zijn berichten van bedrijven over te koop aangeboden artikelen op veilingsites, zoals eBay, ongewenst. Zorg ervoor dat de berichten die u in deze groepen post, door de gebruikers van de nieuwsgroepen op prijs worden gesteld.
 • Kettingbrieven/piramideschema's
  Volgens de wetten van de Verenigde Staten zijn kettingbrieven en piramideschema's illegaal. Bijna alle aanbiedingen van het type "verdien snel geld", "word snel rijk", en "multilevel marketing" behoren tot deze categorie. Als wordt vastgesteld dat u dergelijke berichten post in de nieuwsgroepen, wordt uw account direct opgezegd.
 • Posten in meerdere groepen
  In enkele binaire nieuwsgroepen, zoals bepaalde muziekgroepen, wordt het aangemoedigd om berichten tegelijkertijd in meerdere groepen te posten als de inhoud van toepassing is op elke nieuwsgroep. In de meeste binaire nieuwsgroepen en in vrijwel alle tekstgroepen wordt het posten in meerdere groepen evenwel niet gewaardeerd. Houd er rekening mee dat een thread in een bepaalde tekstgroep in eerste instantie van toepassing kan zijn op twee nieuwsgroepen, maar de vervolgberichten al snel "off-topic" kunnen zijn voor een van deze groepen.
 • Off-topic-berichten
  Bijna elke nieuwsgroep heeft een vastgesteld onderwerp of een aanvaardbare groep onderwerpen voor berichten of discussies. Als u het gewenste onderwerp van een nieuwsgroep volkomen negeert, wordt dit als laakbaar beschouwd. Het posten van grote hoeveelheden materiaal dat off-topic is of onmiskenbaar kwaadwillige bedoelingen heeft, leidt tot onmiddellijke opzegging van de account.
 • Trolling
  Trolling bestaat uit kwaadwillige pogingen om andere gebruikers van een nieuwsgroep aan te moedigen zich niet aan vastgestelde onderwerp van een groep te houden. Trolling is met andere woorden een poging om anderen zodanig boos te maken dat zij zich in een woordenwisseling storten en zich niet aan het onderwerp houden. Giganews staat trolling niet toe en annuleert de serviceverlening aan personen die de service op deze wijze misbruiken.
 • Gewijzigde headers
  Wij beschouwen het als ernstig misbruik van onze services om een kopregel te vervalsen met de bedoeling te verhullen van welke server het bericht afkomstig is, een bericht toe te kennen aan iemand anders, te suggereren dat het bericht is goedgekeurd door een moderator of een oorspronkelijk bericht het uiterlijk te geven van een vervolgbericht.
 • Andere soorten misbruik
  Onze medewerkers die misbruik in de gaten houden, hebben zelf veel ervaring met nieuwsgroepen. Met deze ervaring kunnen zij een uitstekend oordeel vellen wanneer er situaties optreden die niet expliciet binnen de beschreven categorieën vallen.

Giganews tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze. Wij passen filters toe op inkomende en uitgaande berichten om het spamverkeer in beide richtingen te verminderen. Giganews hanteert zeer strenge regels voor spam. U dient te verklaren dat u geen spam zult verzenden en geen berichten zult posten die op spam kunnen lijken. Als wordt vastgesteld dat u spam hebt gepost via de servers van Giganews, wordt er een verwijdertarief van $ 50 per gepost spambericht in rekening gebracht en wordt uw account opgezegd.

Retentie en volledigheid

Giganews garandeert geen retentie- of compleetheidspercentages. De op de Giganews-website aangegeven retentie- en compleetheidspercentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de op dat moment actuele gegevens. Als het postingvolume van Usenet toeneemt of afneemt, kan de Giganews-retentie overeenkomstig en zonder mededeling worden verhoogd of verlaagd.

Misbruik melden

U kunt misbruik melden via het e-mailadres abuse@giganews.com

Wij kunnen alleen maatregelen treffen tegen spam of ander misbruik als de berichten zijn gepost via de servers van Giganews. Wij hebben de volledige artikelheaders nodig om elke melding van misbruik afkomstig van onze servers te onderzoeken.

Wanneer wij een geldige melding van misbruik door een klant van Giganews ontvangen, treffen onze medewerkers onmiddellijk maatregelen die zij nodig achten om te zorgen dat het posten van laakbaar materiaal wordt beëindigd. Dit kan een opschorting van het recht om te posten zijn voor de account waarvan de berichten afkomstig zijn.

Als het voor onze medewerkers duidelijk is dat iemand zich alleen heeft aangemeld bij de Giganews-service om misbruik te maken van de service, wordt de account onmiddellijk opgezegd zonder voorafgaande kennisgeving of restitutie.

Andere klachten worden beoordeeld door onze medewerkers. Al onze medewerkers nemen de omstandigheden waaronder de berichten zijn gepost, de nieuwsgroep waarin deze zijn gepost en het aantal klachten over de berichten uiterst serieus. In bepaalde gevallen kunnen wij vaststellen of er kwaadwillige bedoelingen waren bij de laakbare berichten. Naast andere factoren beoordelen onze medewerkers of het onderwerp van de berichten overeenkomt met het type service dat wij aan de klanten willen leveren. De medewerkers van onze afdeling die misbruik in de gaten houdt, werken vrijwel altijd op basis van consensus.

Giganews wil een flexibele service aanbieden die voldoet aan de behoeften van onze klanten. Wij willen de service niet reguleren of onze klanten op enigerlei wijze censureren. Wij voelen ons evenwel verplicht om iedereen aan te moedigen onze services en de nieuwsgroepen op de juiste wijze te gebruiken zodat iedereen er baat bij heeft.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc.
Verenigde Staten