gn_hamburger

De Digitale Millenium Auteursrechterlijke Verklarin (DMCA)

De DMCA (Digitale Millennium Auteursrechten Act) werd behandeld door het U.S. Congress in 1998 om om te gaan met inbreuk op het auteursrecht door electronische middelen, vooral op het internet.

Giganews en DMCA

Van bij de aanvang van de DMCA, heeft Giganewsde DMCA serieus genomen en blijft het dit ook doen . Giganewswerd bij het US Copyright Office geregistreerd in 1998 zoals vereist door de wet, en blijft de registratiegegevens actueel houden. Je kan onze geregistreerde DMCA-agent vinden door te bladeren in de Directory of Service Provider Agents of door rechtstreeks te gaan naar de Giganews' registratie PDF .

Hieronder vindt U richtlijnen voor het opstellen en indienen van een bericht naar Giganews wat helpt te zorgen dat Uw bericht zo spoedg mogelijk wordt behandeld. De informatie die we U hieronder geven, is verbetert door jaren van ervaring met het werken van DMCA berichten. Het doet er niet toe of U een groot bedrijf met tonnen aan auteursrechtelijk beschermd materiaal of de kleine man met een enkel auteursrechtelijk beschermd werk, Uw auteursrecht is belangrijk voor ons, en we zullen al het nodige doen om Uw auteursrecht te beschermen onder de DMCA.

Wie kan een DMCA-kennisgeving indienen?

De DMCA staat de copyright houder of een wettelijk gemachtigd agent van de copyright houder alleen toe om op wettelijke manier DMCA Berichten in te voeren. Wanneer je noch copyright houder bent noch gemachtigd agent ervan, en je hebt informatie over een volgens jou copyright werk gevonden op je service, gelieve dan je bevindingen te sturen naar de copyright houder. Wettelijk gezien, volgens de DMCA, kan enkel de copyright houder diens eigendom identificeren en bevestigen, op gevaar van meineed, dat het ervan af genomen zou moeten worden.

Wat voor informatie hebben we nodig voor een DMCA-kennisgeving?

Een correct geformatteerd DMCA bericht voldoet aan de richtlijnen en principes die werden opgesteld door DMCA zelf. De nodige elementen in een correct opgesteld DMCA bericht zijn:

  1. Duidelijke identificatie van de persoon of de entiteit die het DMCA bericht verstuurt
  2. Duidelijk opgegeven relatie met de houder van het auteursrecht (zelf of afgevaardigd agent).
  3. Bericht-IDs voor alle artikelen die DMCA Notitie vraagd om weg te halen. Vergeet niet dat verschillende files groot genoeg zijn om over meerdere Usenet artikelen te kunnen staan; deze heten multi-deel postingen. Vergeet niet alle artikelen door Bericht-ID te identificeren die je wil laten weghalen.
  4. Duidelijke verklaring, op straf van meineed, dat de informatie in het bericht accuraat is and dat u een copyright houder bent, of toestemming heeft op te treden voor een copyright houder.
  5. Een 'fysieke of elektronische handtekening' van een geauthorizeerd persoon om te handelen in naam van de eigenaar. Hier wordt aan voldaan door een naam en een fysiek adres waarop de geauthorizeerde persoon gecontacteerd kan worden indien iemand uw bericht wilt betwisten.
  6. Alhoewel niet wettelijk verplicht door de DMCA, met inbegrip van de "schending van de auteursrechten" zal in de onderwerpsregel van uw email aangegeven worden dat het om uw DMCA-kennisgeving gaat, zodat de spamcatergorisatie omzeild wordt.
  7. Dien de mededeling aan de in via, het e-mailadres waarmee je geabonneerd bent op met het Copyright office krachtens de Sectie 512 (c) van de Copyright Act.

Bekijk gerust dit voorbeeld van een welgevormde DMCA aankondiging , en gebruik dit als voorbeeld om je eigen DMCA aankondiging wanneer deze moet verschijnen.

Ik ben een houder van auteursrecht. Hoe bescherm ik mijn beschermde werken?

Het iInternet is een ingewikkelde plaats. Er zijn veel protocollen en toepassingendan het web, en er worden steeds nieuwe methodes om informatie te delen gecreëerd. Het zou bijna onmogelijk zijn voor iedereen, behalve voor de meest technisch begaafden om alle manieren waarop het internet gebruikt kan worden om informatie te delen, bij te houden. We vinden niet dat de technologische vooruitgang op het internet slecht is; het is simpelweg een realiteit van het internet.

Omwille van de steeds veranderende omgeving, en de complexiteit van internet politiek voor copyright materiaal, zijn nieuwe firma's opgericht om specifiek deze job uit te voeren in de digitale wereld voor copyright houders. Deze online copyright en merk beschermende bedrijven hebben systemen ontwikkeld om toezicht te houden op het globale internet, en ze hebben een blijvend belang in het up-to-date blijven met nieuwe internet technologieën voor hun klanten. Om uzelf zo goed mogelijk te beveiligen tegen inbreuken op het internet, bevelen we copyright houders aan een dergelijke firma in dienst te nemen.

Wat zal Giganews doen met een duidelijke kennisgeving?

Zodra wij de juiste identificatie van het inbreukmakende materiaal door Bericht-IDs hebben ontvangen, en een goed opgezette DMCA Notitie, zullen we meteen al geidentificeerd inbreukmakend materiaal verwijderen. In het verwijderingsproces van het materiaal, zullen we elk artikel analyzeren en bepalen of deze door een Giganews klant is geplaatst, en indien bepalend zullen we ons "Twee Overtredingen en Je Bent er Uit Police" voor deze klant hanteren. Ten slotte, zullen we via email op je Notitie antwoorden en je informeren dat wij het materiaal dat je hebt aangegeven verwijdert hebben.

Wat houdt het Giganewsbeleid "Twee keer raak en je bent uit" in?

De DMCA eist dat we een "beleid aanhouden dat in bepaalde situaties, voorziet in het afsluiten van abonnementen en abonnees van (ons) systeem of netwerk bij herhaaldelijke inbreuken".De DMCA voorziet niet in een definitie van "herhaaldelijk". Giganews heeft "herhaaldelijk" gedefinieerd tot het minst defineerbare -- twee incidenten.

Na ontvangst van een geldige DMCA kennisgeving van materialen die een inbreuk zijn op de auteursrechten en door eenGiganews abonnee werden geplaatst, zullen wij per e-mail een kopie van onze "eenmalige kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht" opsturen naar de abonnee en het voorrecht tot posten van deze abonnee opschorten . Dit voorrecht wordt niet opnieuw toegestaan tot wij van de abonnee een duidelijke bevestiging hebben ontvangen dat dergelijke schendingen in de toekomst niet meer zullen voorkomen. Indien een tweede DMCA kennisgeving wordt ontvangen voor een artikel dat opnieuw een inbreuk is en dit geplaatst is nadat de duidelijke bevestiging werd ontvangen, wij, naar het eigen goeddunken van Giganews, het abonnement beëindigen of een verbod op het posten van artikels door deze abonnee invoeren.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc.
Verenigde Staten