Menu

Privacybeleid

De snelle groei van internet heeft een reeks nieuwe problemen met zich meegebracht betreffende persoonlijke privacy. Giganews respecteert uw recht op privacy volledig en sinds wij nieuwsservices leveren aan consumenten komt onze betrokkenheid bij uw privacy geheel tot uiting in ons beleid.

Daarom wordt hierna het privacybeleid van Giganews beschreven dat ongewijzigd is gebleven sinds de oprichting van het bedrijf.

Klantgegevens

Giganews heeft bepaalde gegevens nodig wanneer een klant zich aanmeldt en wanneer deze ondersteuning nodig heeft. Deze gegevens zijn vereist om service en ondersteuning van hoge kwaliteit te leveren. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan anderen tenzij er sprake is van een rechterlijk bevel van een bevoegd rechtsgebied. Giganews heeft nooit klantenlijsten of andere klantgegevens verkocht of verhuurd en zal dit ook nooit doen.

Gebruiksgegevens

Giganews bewaakt de servers in zoverre dit vereist is om te controleren of wordt voldaan aan de hoge onderhoudsnormen. Giganews bewaakt of registreert geen activiteiten die u on line uitvoert. Wij houden niet bij in welke nieuwsgroepen u berichten post of uit welke nieuwsgroepen u berichten downloadt en wat u opneemt in de artikelen die u post.

Civielrechtelijk onderzoek

Giganews zal geen persoonsgegevens of verbruiksgegevens van klanten verstrekken aan onderzoekers, procureurs-generaal of instanties tenzij er sprake is van een rechterlijk bevel van een bevoegd rechtsgebied. Als er een rechtbankzitting wordt gehouden, zal de klant voortijdig worden gewaarschuwd zodat deze het verstrekken van persoonsgegevens kan aanvechten.

Strafrechtelijk onderzoek

Giganews verleent volledige medewerking aan justitiële organen, maar er is een rechterlijk bevel vereist voordat Giganews klantgegevens verstrekt. Volgens het Vierde Amendement van de Amerikaanse grondwet is er een rechterlijk bevel vereist voor zoekacties en inbeslagnemingen. Giganews zal op verzoek van justitiële organen het bestaan van persoonsgegevens van klanten erkennen en zal op verzoek de technische termen doorgeven die moeten worden opgenomen in een rechterlijk bevel, met name om te beschrijven welke gegevens in beslag moeten worden genomen. In een strafrechtelijk onderzoek is Giganews verplicht om het onderzoek naar de klant geheim te houden.

Cookiebeleid

Giganews verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie van eind-gebruikers alleen via ingezonden web formulieren ,vooral met het oog op de aankoop van diensten en ondersteuning en andere gesprek mogelijk te maken. Deze persoonlijk identificeerbare informatie is gekoppeld aan je account en kan informatie bevatten zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie en/of fysiek adres. Giganews verzamelt tevens anonieme informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers; bijvoorbeeld, Giganews maakt gebruik van web analysesoftware om het in totaal aantal unieke ontvangen bezoeken aan de pagina's van de website vast te stellen, de domeinen van waar gebruikers afkomstig zijn, samen met vele andere punten van de analytische gegevens. Door het gebruik van web analysesoftware, kan de Giganews website "cookies" gebruiken om te volgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Een cookie is een stukje van de gegevens die de webserver opslaat op de PC van de browser en die vervolgens terug naar de webserver stuurt om de identificatie van de gebruiker bij een eerstvolgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. Hoewel veel van de informatie die wij van gebruikers op deze manier verzamelen niet persoonlijk identificeerbaar is, kan het worden gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie die gebruikers vrijwillig aan ons via onze website verstrekken.

Privacybeleid van Giganews

Giganews bewaart uw persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze en zal deze gegevens niet verkopen of verhuren. Giganews zal geen klantgegevens verstrekken of openbaar maken tenzij er sprake is van een rechterlijk bevel.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2018 Giganews, Inc.
Verenigde Staten