gn_hamburger

Persoonlijke account - Servicevoorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door u aan te melden bij Giganews, stemt u ermee in zich te houden aan de volgende voorwaarden en aan ons Beleid voor acceptabel gebruik. Neem in geval van vragen gerust contact met ons op.

Privacy en beveiliging

Computerbeveiliging en -privacy zijn ingewikkelde kwesties en het is belangrijk dat u het volgende begrijpt:

  • We werken samen met de politie en met andere systeembeheerders tijdens legitieme onderzoeken van verdachte activiteiten.
  • Opzettelijke schending van de privacy van andere gebruikers, hetzij op ons systeem of op een andere site, leidt tot ogenblikkelijke beindiging van uw account en wellicht ook tot strafrechterlijke vervolging of andere straffen.
  • Zonder toestemming van de klant of gerechtelijk bevel zullen we de inhoud van persoonlijke bestanden niet opzettelijk openbaren.

Schending van copyright en hacking

Het is aan u de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendommen die u via ons systeem gebruikt of dupliceert. Soms rust er copyright op materiaal dat beschikbaar is via het netwerk en soms wordt materiaal gedistribueerd als schending van de wet op het auteursrecht. Wij kunnen de informatie die door ons systeem stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.

U stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door werken waarop copyright rust via ons systeem te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van degene die het copyright bezit. Als zonder toestemming van de houder materiaal wordt gepost waarop copyright rust, kan dit ertoe leiden dat de posting wordt opgeschort en uw account wordt beëindigd.

We beschouwen het uitwisselen van informatie over beveiligingsmechanismes als beveiligde inhoud. Het verzenden van toegangscodes, creditcardnummers en vergelijkbare informatie is echter een misdaad die wij bijzonder serieus nemen. We verwachten dat u de rechten en de privacy van alle gebruikers respecteert en dat u uw account alleen voor wetmatige doeleinden gebruikt.

Controversieel en expliciet materiaal

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor de inhoud van uw communicatie via Giganews. Internet en Usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een zware misdaad beschouwen. Tijdens het gebruik van onze service hebt u toegang tot en zult u wellicht een keer worden blootgesteld aan materialen die u als beledigend opvat. We doelen hier op seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. Giganews doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.

Gebruik van de account

Individuele Giganews-accounts worden aangeboden als persoonlijke accounts voor één gebruiker. Dit betekent dat alleen de eigenaar van de account toestemming heeft om de desbetreffende account te gebruiken. Het is niet toegestaan een account te delen, dit kan reden zijn voor het beëindigen van de account. De eigenaar van de account accepteert volledige verantwoordelijkheid voor alle gebruik van deze account. Als de eigenaar van een account andere gebruikers toegang geeft tot zijn of haar account, zal Giganews toch de eigenaar verantwoordelijk houden voor alle gevallen van ongeschikte of lasterlijke postings via deze account.

Facturering en betaling

Factuur voor voortdurende service

De kosten voor voortdurende services worden vooraf in rekening gebracht. Iedere maandelijkse factuur wordt gegenereerd op of vlak voor of na uw maandelijkse factureringsdatum en op het willekeurige moment waarop uw account wordt bijgewerkt of gerecycled. Betaling dient op het moment van ontvangst te worden voldaan.

Uw account wordt automatisch vernieuwd na afloop van elke serviceperiode, waarbij de lengte van de vorige serviceperiode wordt herhaald, tenzij u andere instructies geeft. U kunt het on line configuratiescherm gebruiken om een upgrade of een downgrade van uw service uit te voeren of uw account te recyclen. U kunt uw service alleen opzeggen door het formulier Annuleringsverzoek in te vullen in het on line configuratiescherm.

Het bedieningspaneel vindt u op https://www.giganews.com/.

Het meten en factureren van downloads

Downloads worden gemeten in bytes op het moment dat de artikelen onze servers verlaten en downloads worden opgenomen en in rekening gebracht voor de huidige periode op het moment dat u de sessie beëindigt. Wanneer de downloadlimiet van uw account is bereikt, wordt alle toegang volledig opgeschort totdat de account wordt gerecycled, bijgewerkt of op de standaard maandelijkse vernieuwingsdatum wordt vernieuwd.

Als je in het midden van een download bent wanneer je de download limiet bereikt, kan Giganews, al dan niet (beslist door Giganews), beslissen om de download te voltooien. De bytes die werden gedownload over de accountlimiet kunnen naar de volgende periode worden overgedragen en kunnen cumulatief zijn. Ze kunnen worden aangerekend op meer dan een toekomstige periode als de limiet overschreden met een groot bedrag.

Kennisgevingen aan gebruikers

Je zal een bericht krijgen via email, op het adres dat we hebben geregistreerd, wanneer je de download limiet bijna hebt bereikt. Je kan ook de status van je downloads controleren door gebruik te maken van ons online configuratiescherm via https://www.giganews.com/.

Factuurmelding

U kunt uw facturen alleen bekijken via het on line configuratiescherm.

Betaling

Giganews zal betalingen via kredietkaart of PayPal aanvaarden. We zullen proberen het openstaand saldo van je account op je kredietkaart in rekening te brengen. Indien de eerste betaling voor een factuur mislukt, zal de service worden opgeschort. Deze zal opnieuw worden hervat wanneer je ons een verzoek stuurt om opnieuw aan te rekenen op je kredietkaart of een ander kaartnummer mededeelt gebruikmakend van het online configuratiescherm ophttps://www.giganews.com/. Indien de betaling van een factuur meermaals mislukt, dien je contact op te nemen met onze dienst facturatie via email naar billing@giganews.com om je service opnieuw te activeren.

Annulering

Je Giganews service kan enkel geannuleerd worden vanaf ons online configuratiescherm viahttps://www.giganews.com/, op de vereiste data, zoals hieronder aangegeven.

Alle accounts worden automatisch verlengd, tenzij een annuleringsverzoek is ontvangen.

Annuleringen die plaatsvinden tijdens een door Giganews aangeboden proefperiode dienen te worden ingediend vóór het verstrijken van deze periode, zoals aangegeven in onze allereerste e-mail.

Standaardaccounts (zonder proefperiode) dienen te worden opgezegd voor het einde van de huidige serviceperiode, zodat de opzegging kan plaatsvinden voor aanvang van de volgende serviceperiode. Annuleringen die na aanvang van de volgende serviceperiode worden ingediend, treden pas na afloop van die volgende serviceperiode in werking. Accounts worden op de aangegeven datum om of vlak na middernacht US Central Time overgedragen naar de volgende serviceperiode.

Restitutie

Onder geen enkele omstandigheden hebt u recht op restitutie van betalingen. Restitutie wordt niet in overweging genomen voor accounts die worden verwijderd vanwege schending van onze servicevoorwaarden of ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Dubbele accounts

Voor het creëren van meerdere accounts dient het volledige bedrag te worden betaald voor iedere account die u aanmaakt. Annulerings- en restitutievoorzieningen gelden voor iedere account, ongeacht eventuele andere accounts die u bij Giganews hebt.

Geldig e-mailadres

Alle ondersteuning en klantenservice wordt door Giganews per e-mail aangeboden. Een geldig e-mailadres is dus een vereiste voor het aanvragen van de Giganews-service, aangezien uw accountinformatie per e-mail naar het door u opgegeven adres wordt verzonden. U dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw e-mailadres. U gebruikt hiervoor de bijwerkfunctie in het configuratiescherm. Giganews stuurt zo nu en dan een e-mailbericht naar dit adres met betrekking tot de status van uw account en wijzigingen in de service die wellicht op u van toepassing zijn.

Vrijwaren en beschermen

U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met betrekking tot uw account worden uitgevoerd. Als een van de servicevoorwaarden stemt u ermee in Giganews, haar leidinggevenden, medewerkers, zaakwaarnemers en aandeelhouders te vrijwaren en te beschermen tegen iedere handeling met betrekking tot uw account met gebruik of uw gebruik van de service.

Beëindiging van de service

Giganews behoudt zich het recht voor de service op ieder gewenst moment om een willekeurige reden en voor willekeurige personen op te schorten, te beëindigen of te weigeren.

Giganews behoudt zich het recht voor al onze beleidsregels of servicevoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, aan te vullen of te herroepen.

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om op de hoogte te blijven van de huidige "voorwaarden en condities", en onze "aanvaardbare gebruikspolitiek" die kunnen gevonden worden op https://www.giganews.com/legal/aup.html.

Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, stemt u in met onze Algemene voorwaarden en ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc.
Verenigde Staten