gn_hamburger

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en merknamen van Giganews, Inc. die op deze website worden gebruikt (zoals, maar niet uitsluitend, de naam ''Giganews'', het geblokte Giganews-logo en het Giganews-schildlogo) zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Giganews, Inc. Het is gebruikers strikt verboden deze merken te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Giganews, Inc.

De volgende tabel bevat een overzicht van de handelsmerken en de servicemerken van Giganews die zonder voorafgaande toestemming van Giganews, Inc niet mogen worden gebruikt. Wanneer een naam of logo niet in deze lijst voorkomt, betekent dat niet dat Giganews, Inc. afstand doet van enige rechten die het bedrijf heeft verworven voor haar producten, servicenamen of logo's.

Handelsmerk Status Omschrijving
Giganews ® Giganews-merk in woorden
Het geblokte Giganews-logo ® Het geblokte Giganews-logo
Het Giganews-schildlogo Het Giganews-schildlogo
Handelsmerk Giganews
Status ®
Beschrijving Giganews woordmerk
Handelsmerk Giganews Tiled Logo
Status ®
Beschrijving Giganews Tegel Logo
Handelsmerk Giganews Schild logo
Status
Beschrijving Giganews Schild logo

Copyright

Op de volledige inhoud van deze website, zoals, maar niet uitsluitend, tekst, afbeeldingen of code, berust auteursrecht volgens de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten en andere wetten. Deze website is het eigendom van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc.
Verenigde Staten