gn_hamburger

Nieuwsgroep: Bijzonderheden en details

Tot nu toe hebben we Usenet en nieuwsgroepen in het algemeen besproken. Nu is het echter tijd om aandacht te besteden aan een individuele nieuwsgroep. Deze pagina bevat informatie over het zoeken naar en toegang krijgen tot nieuwsgroepen. Ook worden enkele concepten betreffende de geschiedenis en de cultuur van nieuwsgroepen besproken.

Zoals al werd uitgelegd in het artikel Nieuwsgroepen, worden nieuwsgroepen in diverse hirarchien onderverdeeld, waarin deze eigenlijk net als in een stamboom worden weergegeven. De basiscategorien waarin nieuwsgroepen zijn gesorteerd, worden hirarchien van het hoogste niveau genoemd. Er zijn acht hirarchien van het hoogste niveau die op vrijwel alle nieuwsgroephosts voorkomen. Deze categorien worden ook wel de 'Big 8' genoemd. Het gaat om de volgende hirarchien:

  • comp.* - discussies over computerzaken.
  • humanities.* - discussies over literatuur, religie, historie, etc.
  • misc.* - alle nieuwsgroepen die in geen van de andere hirchien thuishoren.
  • news.* - discussies over Usenet zelf (het maken/verwijderen van nieuwsgroepen, problemen over misbruik, etc.).
  • rec.* - discussies over alle mogelijke typen recreatie.
  • sci.* - discussies over wetenschappelijke onderwerpen.
  • soc.* - discussies over actuele en maatschappelijke onderwerpen en eenvoudige gesprekken (ofwel "chatting").
  • talk.* - discussies over gevoelige onderwerpen. Dit zijn vaak bijzonder felle debatten, de gesprekken bij soc.* zijn vaak wat oppervlakkiger van aard.

Onder deze algemene noemers kunt u afzonderlijke nieuwsgroepen vinden. Als voorbeeld nemen we hier de hirarchie rec.* onder de loep. De nieuwsgroep rec.sport heeft betrekking tot sport in het algemeen, maar het is zo'n algemene nieuwsgroep dat slechts weinig gebruikers hier artikelen posten. Een stap dieper bevinden zich de nieuwsgroepen die aan bepaalde sporten zijn toegewijd, zoals bijvoorbeeld rec.sport.football. Deze nieuwsgroep is nog steeds wat algemeen van aard, want er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen voetbal Amerikaanse stijl en voetbal Europese stijl. Als u nog dieper in de hirarchie duikt, vindt u nieuwsgroepen als bijvoorbeeld rec.sport.football.college. Zo kunt u dieper en dieper graven en nieuwsgroepen vinden die zijn toegewijd aan bepaalde teams of regio's.

Naast de Big 8 is er nog de alt.*-hirarchie. In deze hirarchie zijn de richtlijnen voor de nieuwsgroepen veel minder streng. Alt is de afkorting van 'alternative' en deze hirarchie is opgezet voor nieuwsgroepen die niet in een van de Big 8 passen, vooral omdat er onderwerpen in voorkomen die taboe zijn. Vanwege de ontspannen aard van de alt.* hirarchie vindt u hier echter vele onschuldige nieuwsgroepen die wellicht beter in een andere hirarchie geplaatst hadden kunnen worden. Over het algemeen zijn de alt.*-onderwerpen beperkter dan de onderwerpen in andere nieuwsgroepen, zo wordt bijvoorbeeld vaak een enkele speler besproken in plaats van een sportteam in het algemeen.

Als u een interessante nieuwsgroep hebt gevonden, dient u lid te worden van deze groep. Uw nieuwsgroepsoftware weet dan welke groepen u graag altijd wilt zien, zodat u niet iedere keer dat u een verbinding tot stand brengt door de hirarchien hoeft te bladeren.

Nadat u lid bent geworden van een nieuwsgroep, geeft uw software alle headers in de nieuwsgroep weer. De koptekst van een artikel valt te vergelijken met de onderwerpregel van een e-mail en bevat een beknopt overzicht van de inhoud van een artikel. In de headers van antwoorden op een artikel staat "RE:", dus ook net als bij e-mailberichten. Sommige nieuwsgroepen bevatten honderden of duizenden artikelen, vooral in het geval van een host die vele artikelen bewaart, zoals Giganews. In de meeste nieuwsgroepsoftware kunt u het aantal headers beperken dat tegelijkertijd wordt weergegeven, teneinde capaciteit te besparen. U kunt een artikel lezen door de koptekst te selecteren.

Het beantwoorden van een artikel is net zo eenvoudig als het schrijven van een e-mail. Maar voordat u een artikel naar een nieuwsgroep stuurt, dient u op de hoogte te zijn van de geaccepteerde gedragsregels voor het posten van berichten in nieuwsgroepen. Nieuwsgroepen behoren tot de oudste forums voor groepscommunicatie op internet en een groot aantal gebruikers geniet al een aantal jaren van nieuwsgroepen. Enkele van de normen die in de loop der jaren zijn opgesteld door de nieuwsgroepgemeenschap zijn overgenomen door andere on line communicatiemedia, zoals e-mail en messageboards. Zo werd de term 'spam' bijvoorbeeld aanvankelijk gebruikt voor ongevraagde advertenties die in nieuwsgroepen werden gepost. Vele regels van de Netiquette (de internetetiquette) zijn ook ontwikkeld voor de nieuwsgroepen. Het is bijzonder belangrijk dat u zich aan de regels van de Netiquette houdt wanneer u artikelen post in een nieuwsgroep. De regels van de Netiquette zijn vooral impliciet en het is erg lastig deze expliciet uit te leggen, maar als vuistregel geldt dat uw artikelen beschaafd en goed geschreven moeten zijn. De meeste nieuwsgroepen worden door de gebruikers zelf beheerd, hetgeen betekent dat de gebruikers er zelf voor zorgen dat de regels worden nageleefd. Dit dient u te respecteren en als gebruiker dient u alleen artikelen te posten die u zelf graag leest.

Krijg de beste Usenet dienst ter wereld! Begin gratis proefperiode

Giganews® en het Giganews logo zijn geregistreerde handelsmerken van Giganews, Inc. ©2021 Giganews, Inc.
Verenigde Staten